Don't let your dreams, 
just be dreams

Berlinda A. Reurink

- medium

Demonstraties

Tevens geef ik huiskamerdemonstraties of demonstraties op locatie. Tijdens een demonstratie leg ik uit wat het mediumschap inhoud.
Daarna maak ik contact met overleden dierbaren. Dit zal gebeuren door het geven van gedetailleerde kenmerken van een overleden dierbare en gedeelde herinneringen. In een groep zal de informatie nooit te persoonlijk zijn. Er zal duidelijk worden aangetoond dat het leven en de liefde van onze overleden dierbaren niet stopt bij de fysieke dood.

Na afloop van de demonstratie is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Tarief voor een demonstratie: 10,00 per persoon.
Reiskosten worden in onderling overleg bepaald.